با سلام خدمت همکاران محترم ،

  • هنرآموزانی که تمايل به شرکت در کارگاه آموزشي دارند ابتدا نسبت به ثبت اطلاعات در اين سامانه اقدام نموده و سپس محتوی آموزشی را دانلود و جهت شرکت در کارگاه آمادگی لازم را کسب نمایند

  • هنرآموزانی که تمايل به شرکت در کارگاه آموزشی را ندارند فقط مي توانند از فيلمهای ارائه شده بدون شرکت در کارگاه و دريافت گواهينامه بهره ببرند .