رويکرد آموزشي در نظام 6.3.3 در هنرستانهاي فني حرفه اي ( پودماني )
ساختن گرايي در آموزش و پرورش
الگوي تدريس ساخت گرايي(۵E)

از نظر طبقه بندي روش ساخت گرايي جزو روش هاي فعال واکتشافي است که بر توليد کنترل و تعميم دانش تاکيد مي کند.

در فرايند تدريس ساخت گرايي معلم و همه ي امکانات تسهيل کننده هستند و جزو خدمات آموزشي به حساب مي آيند . بنابراين در اين روش دانش آموز نقش اساسي دارد .

هدف :

جست وجوي فعالانه فرا گيرندگان از طريق فعاليت هاي گوناگون براي کشف راه حل ها مفاهيم اصول و قوانين يکي از اهداف مهم در اين روش است .

داشتن روحيه ي کاوشگري براي ايجاد سوال ، طراحي ، اجرا ، ابداع و به دست آوردن جواب يکي از ويزگي هاي ساخت گرايي است .

اين الگوي تدريس از پويا ترين و کار آمد ترين الگوي تدريس است که در بسياري از کلاس هاي دنيا با موفقيت در حال اجرا است .

مراحل اجراي الگوي تدريس حاضر در۵ مرحله برنامه ريزي واجرا مي شود مراحل مورد نظر عبارتند از :

۱) در گير کردن (ENGAGING )

۲) کاوش ( EXPLORATION)

۳) توصيف( EXPLANATION)

۴) شرح و بسط گسترش ( ELABORATION )

۵) ارزرشيابي (ELABORATION)

دليل نام گذاري الگوي تدريس ساخت گرايي به الگوي E5 آغاز شدن هر مرحله با حرف E است.

مرحله اول : ( در گير شدن )

در اين مرحله براي جلب توجه کلاس به موضوع مورد آموزش و ايجاد هيجان و انگيزش در فراگيران طراحي شده است . يک سوال جالب ، يک داستان نيمه تمام ، يک عکس خوب ، يک فعاليت علمي مناسب و يا ………. مي تواند مورد استفاده معلم قرار گيرد در آموزش درس ساختمان بدن موجودات زنده پايه چهارم ابتدايي از دانش آموزان مي خواهيم که همراه خود چيزهايي مثل گوجه فرنگي پياز بياورند يا اگر شرايط مناسب باشد در بيرون از کلاس به جمع آوري برگ هاي درختان مختلف بپردازند .

مرحله دوم : (کاوش )

در اين مرحله که مطالعه بعد از انگيزه مي باشد از دانش آموزان مي خواهيم با ذره بين وميکروسکوپ به مشاهده پوست گوجه فرنگي و لايه پلاستيک مانند روي پياز و برگ درختان بپردازند و از مشاهدات خود يادداشت تهيه کنند .

در اينجا دانش آموز مشاهده مي کند که ساختمان برگ درخت گوجه فرنگي پياز با هم متفاوت است در واقع ايجاد و تقويت هماهنگي مغز و دست در حين کسب تجربه از اهداف مهم اين مرحله است /اين مرحله به دانش آموزان در ايجاد يک قالب و چهار چوب فکري براي تشکيل مفاهيم جديد کمک مي کند . در اين مرحله معلم نقش راهنما دارد.

مرحله سوم : (توصيف)

در اين مرحله معلم بايد رشته ي کار را به دست دانش آموزان بدهد .

دانش آموزان براي کار و فعاليت انجام شده توضيح منطقي مي دهند وبه توصيف مشاهدات بپردازند و بحث بين دانش آموزان آغاز مي شود .

مرحله چهارم : (شرح وبسط )

بچه ها خوشحال هستند و چون با انگيزه کار را شروع کرده اند اطلاعات زيادي را به دست آورده اند .

معلم فقط به بچه ها راه جمع آوري اطلاعات را ياد مي دهد و نشان مي دهد چگونه مي توانند خودشان مشکلات را حل کنند . در اين مرحله مثال ها ي اضافي و موارد بيشتري درباره ي مفاهيم اصلي درس ارئه مي گردد و از دانش آموزان خواسته مي شود تا از آموخته ها و يادگيري هاي قبلي براي گسترش و بسط و تعميم به ديگر مفاهيم استفاده کنند .

مرحله پنجم : ( ارزشيابي )

ارزشيابي مستمر در طول انجام فعاليت و از مرحله اول آغاز شده است . در اين مرحله براي ارزشيابي پاياني معلم مي تواند از يک روش جالب استفاده کند به اين صورت که از هر رده يا گروه بخواهد تصوير سلول موادي که مشاهده کرده است ترسيم کند و آن نقاشي را توصيف کند بديهي است هر چه نقاشي و توصيف دقيق تر باشد فرد در ارزشيابي موفقيت بيشتري کسب کرده است .

2 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید